متن پيغام X
بسمه تعالی

با سلام
پاسخ دهنده گرامی احتراما به استحضار می رساند پژوهشی با عنوان"بررسی شکاف میان انتظارات جامعه از حسابرسان و درک جامعه از کارکرد حسابرسان" در حال اجرا می باشد.
این پژوهش در نظر دارد وجود یا عدم وجود شکاف مورد نظر را در جامعه بررسی کند.
شکاف مورد نظر در صورتی موجود خواهد بود که نظرات حسابرسان و استفاده کنندگان از گزارش و خدمات حسابرسی در زمینه سوالات مورد پرسش یکسان نباشد.
بنابراین شما با پاسخ دادن به این پرسشنامه مشخص می کنید که اساسا شکاف انتظارات وجود دارد یا ندارد و اگر شکافی وجود دارد علت آن چیست؟
به منظور استفاده از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه های تکمیل شده به بعضی از اطلاعات شخصی شما نیاز خواهد بود که البته تمام پاسخها و اطلاعات شما به صورت محرمانه حفظ خواهند شد.
در این پرسشنامه از حیطه وظایف حسابرس پرسش خواهد شد بنابراین شما مشخص می کنید که از نظر شما جمله مورد نظر وظیفه حسابرس می باشد یا خیر.

با سپاس فراوان و آرزوی موفقیت برای شما

لیلا صفدریان و مریم ایزدی صادق‌آبادی

نشانی : اصفهان، شهرستان مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مقطع کارشناسی ارشد گروه حسابداری

E-mail : maryamizadi.sa@gmail.com


اطلاعات شخصی
*
*
*
*
پرسشنامه
*
از همکاری شما سپاسگزارم